Františkánky MILOSRDNÉ SESTRY III. ŘÁDU SV. FRANTIŠKA V OPAVĚ

Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka v Opavě

Jsme řeholní společenství sester, které se hlásí ke svatému Františkovi z Assisi a snaží se žít duchovní život podle jeho  inspirace. Nejvyšším pravidlem našeho života je evangelium, které slibujeme zachovávat životem v poslušnosti, chudobě a čistotě. Jako svatý František se snažíme podle slov evangelia utvářet své smýšlení i svůj život.

Naším charismatem je radostná kajícnost jako úsilí o trvalé obrácení k Bohu a milosrdenství, které chápeme jako účinnou pomoc zasahující tělesný, duševní a duchovní rozměr člověka. Vděčnost za Boží milosrdenství, které trvale zakoušíme nejprve každá na sobě, nás vede k touze stávat se nástrojem Božího milosrdenství, které přinášíme všem lidem bez rozdílu.

V současné době tvoří naši kongregaci několik desítek sester, žijících v několika komunitách na území ČR, Rakouska a Německa. Sestry v produktivním věku jsou zaměstnány v běžných zaměstnáních podle své kvalifikace (např. zdravotnice, učitelky nebo pastorační asistentky). V rámci svých schopností a možností se sestry zapojují do pastoračních aktivit ve farnosti a organizují též vlastní aktivity na úrovni jednotlivých komunit (víkendové duchovní obnovy pro mládež či rodiny, prázdninové pobyty pro děti atd.). Od roku 2007 působí komunita sester také v misii v Paraguaji, kde spolupracuje s komunitou bratří minoritů.