V neděli 18. 2. se uskutečnila v našem poutním kostele Božího milosrdenství v Centru POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA na téma: "Obnova rodin". Pozváni přijal rumunský kněz a misionář: P. Claudio Barbut z hnutí Misie Ruah. Přišlo kolem 1500 lidí a celá obnova proběhla v radostném ovzduší modlitby, zpěvu, nechyběla adorace, přednáška P. CLaudia i P. Marka Dudy, rektora kostela. Mnoho lidí přijalo sv. smíření a po mši sv. modlitbu s vkládáním rukou P. Claudia. Program začal ráno v 7 h první mší sv., vrcholil mší sv. v 15 h a končil večer v 19 h. Potom přišel P. Claudio se svými spolupracovníky a přáteli z hnutí Ruah do našeho kláštera na malé občerstvení. Pozvání přijaly i sestry Migelitky, bylo nás přes 30. Povzbuzoval nás všechny k půstu a modlitbě a rozloučili jsme se kolem 21 h s příslibem, že zase někdy rád přijede. V Paraguayi pořádá celkem 12 setkání a každý den se setkává s věřícími na jiném místě (napr. V Caacupe, Asuncion).