Františkánky MILOSRDNÉ SESTRY III. ŘÁDU SV. FRANTIŠKA V OPAVĚ

Řehole a konstituce

Řehole (z lat. regula, řád, pravidlo) je základní dokument upravující způsob života řeholníků. Naše kongregace patří do košaté františkánské rodiny a řídí se Řeholí pro III. řeholní řád sv. Františka z Assisi. Podle této řehole žije celá řada kongregací, proto bližší pravidla pro jednotlivé kongregace a instituty stanoví vlastní Konstituce. Ty naše jsou nově přepracované a schválené v r. 2008. Nahlédnout do našich Konstitucí i do celé Řehole pro řeholní III. řád sv. Františka můžete zde.