Františkánky MILOSRDNÉ SESTRY III. ŘÁDU SV. FRANTIŠKA V OPAVĚ

Paraguay

V Paraguayi naše kongregace začala působit v roce 2008 na pozvání bratří minoritů. Jedna z hlavních činností sester byla práce s dětmi a s mládeži z nejchudších osad a s jejich rodinami.

V roce 2014 byly z peněžních darů z ČR, postaveny tři sály a areál pro práci s dětmi. (obr. 1 - 6) Areál pro děti využívají sestry také pro organizaci různých slavností. (obr. 7 - 14)

V současnosti v klášteře žije pět sester a dvě postulantky (obr. 15 - 17). V srpnu tohoto roku jsme začaly stavět
z finančních zdrojů kongregace nový klášter určený především pro formaci sester.

Sestry pracují s dětmi z chudých zón. Navštěvují je v jejich obydlích, zajišťují jejich vzdělávání, katecheze, obstarávají léky, jídlo, pomáhají najít práci jejich matkám. (obr. 18 - 26)

Děti také docházejí do Centra Božího Milosrdenství a sestry pro ně připravují bohatý program - katecheze, příprava na svátosti, hry, doučování a k tomu vždy dobrá svačinka či oběd. (obr. 27 - 35)

Ve spolupráci s bratry minority se podílejí na přípravách a průběhu slavností v Centru Božího Milosrdenství. Každoročně v lednu také společně pořádají setkání mládeže (obr. 36).

Stovky lidí z celé Paraguaye přijíždějí každoročně do Centra oslavit slavnost Božího Milosrdenství (obr. 37 - 38).

Sestry se podle svých možností zapojují do projektů na pomoc indiánským kmenům. (obr. 39 - 46)

V malém obchůdku s devocionáliemi prodávají sestry růžence a jiné náboženské předměty. Některé z nich sestry s postulantkami vlastnoručně vyrábějí. (obr. 47)

Součástí areálu Centra je stavba kostela Božího Milosrdenství. Dokončením této stavby je pověřen bratry minority P. Marek Duda. Tento kostel se po dokončení stavby stane národní bazilikou. (obr. 48 - 50)

Již nyní se Centrum Božího Milosrdenství stává pro různé skupiny i pro jednotlivce místem ztišení, duchovních obnov či duchovních cvičení. Jelikož nemáme dostatek ubytovacích prostor, chtěly bychom v blízké budoucnosti začít stavět exerciční dům, který by byl zázemím pro všechny duchovní aktivity Centra i národní baziliky Božího Milosrdenství a zároveň i finančním zdrojem našich všech aktivit pro chudé a potřebné.

Pokud nám chcete pomoci, můžete zaslat dar na č. účtu 3205762379 / 0800. Za každý dar vám již předem děkujeme.

1 sály pro děti 12 sály pro děti 23 sály pro děti 34 sály pro děti 45 areál pro děti 16 areál pro děti 27 Tři králové 18 Tři králové 29 Tři králové 310 den dětí 111 den dětí 212 den dětí 313 den dětí 414 den dětí 515 klášter sester 116 klášter sesetr 217 klášter sester 318 Rosa Mistica 119 Rosa Mystica 220 Rosa Mistica 321 Rosa Mistica 422 Rosa Mistica 523 Rosa Mistica 624 Rosa Mistica 725 Rosa Mistica 826 Rosa Mistica 927 děti v Centru 128 děti v Centru 229 děti v Centru 330 děti v Centru 431 děti v Centru 532 děti v Centru 633 děti v Centru 734 děti v Centru 8přijímání v Centru36 setkání mládeže37 slavnost Božího Milosrdenství38 slavnost Božího Milosrdenství39 centrum indiánů 140 centrum indiánů 241 centrum indiánů 342 centrum indiánů 443 centrum indiánů 544 centrum indiánů 645 centrum indiánů 746 centrum indiánů 847 obchůdek s devocionáliemi48 kostel Božího Milosrdenství 149 kostel Božího Milosrdenství 250 o. Marek Duda
Počet komentářů celkem: 1
Jasna
18.1.23 / 18:21:59
Moc pěkné obrázky.
Ať se vám dílo s Boží pomocí daří! A úplně každý z vás (počítám tam úplně všechny) ať žijete kouskem Boha v sobě. A ať případné starosti se vždy promění v radosti.