Františkánky MILOSRDNÉ SESTRY III. ŘÁDU SV. FRANTIŠKA V OPAVĚ

Svěcení kaple (Aregua)

04.10.2011 / 22:09

Na oslavu svátku svatého Františka (4. 10.) jsme se připravovali tridiem - každý večer jsme se společně i s našimi blízkými sešli na společnou, františkánsky zaměřenou, modlitbu. Tranzitus, který se slaví v předvečer svátku, připravil otec Karel OFMconv. s našimi aspirantkami i dobrovolníky z centra.
Den svátku byl pro centrum velmi významný. Vikář arcibiskupa (arcibiskup byl nemocný) přijel posvětit novou kapli, ve které o půlnoci začala nepřetržitá adorace. Tuto naši radost s námi přijelo či přišlo sdílet hodně našich přátel, dobrodinců a známých; přesto, že byl všední den přišlo okolo 500 lidí. Večer byl koncert a členové společenství Božího milosrdenství s námi začali adoraci, což vnímáme jako velkou sílu. Kde se někdo stále před Eucharistickým Kristem modlí, tam je to znát...
Uléhali jsme nad ránem unavení, ale plní radosti a očekávání.

2011 0212011 0222011 0282011 0322011 0372011 0382011 0452011 0632011 0742011 0842011 0942011 0972011 1072011 1092011 1192011 1262011 1272011 1332011 1362011 1562011 1642011 1762011 1772011 1852011 1912011 195