Františkánky MILOSRDNÉ SESTRY III. ŘÁDU SV. FRANTIŠKA V OPAVĚ

Poděkování - Paraguay

17.03.2022 / 20:28

 

Pokoj a dobro! Milí dobrodinci!

Moc Vás zdravíme z naší misie v Paraguayi a chtěly bychom srdečně poděkovat za Vaši štědrou pomoc. V minulém roce 2021 jsme díky Vám a Vaším darům mohly pomoci mnoha lidem. Uvádíme některé příklady, jak byly dary použity:

Práce s dětmi:

 • Nechaly jsme postavit pevné stoly a lavice v osadě Rosa Mystica, které nám slouží při katechezi, doučování, jídle apod. 
 • Zorganizovaly jsme dva prázdninové „tábory“ (jeden v Centru, druhý v Mystice), svátek Tří králů, Den dětí, Novénu v Mystice.
 • Materiály na všechny aktivity s dětmi, nákup potravin na svačiny, popř. potraviny na vaření oběda
 • Materiály pro děti do školy (potřeba i pro výuku on-line)
 • Na materiál pro kroužek „nanduti“  (pro děvčata – něco jako výroba krajek)

Podpora rodin:

 • Podpora na splátku domku (našich bývalých dobrovolníků, kteří už mají rodiny)
 • Pomoc při opravě domku (žena s dcerou a babičkou, které neměly, kde bydlet)
 • Pomoc při dlouhé nemoci matky (koupě pračky a ledničky)
 • Nákup léků
 • Koupě mříže na okno (proti zlodějům pro jednu rodinu, kterou opakovaně vykradli)
 • Podporujeme rodinu postiženého chlapce Ramona
 • Potřebným rozdáváme jídlo a oblečení
 • Pomoc konkrétním rodinám, kterým jste zaslali svou pomoc

Pomoc seniorům bydlícím v našem Centru (takový malý „Domov důchodců“ pro opuštěné staré lidi)

 • Příležitostně jim darujeme potraviny, zdravotní materiál, oblečení
 • Pomáháme s odvozem do nemocnice
 • Navštěvujeme je a pomáháme zprostředkovat „duchovní služby“

Další:

 •  Zajišťujeme kuchařku pro Centrum (denně se vaří zhruba 40 obědů)
 •  Podporujeme finančně ženy, které nemají práci a pomáhají nám v Centru
 •  Podporujeme děvčata, která hledají své povolání (ubytování, cestovné, jídlo)
 •  Odvoz nemocných k lékaři a do nemocnice

Na rok 2022 plánujeme další nové aktivity pro děti. Také budeme finančně podporovat naši učitelku, co doučuje děti.  A když Pán Bůh dá – začneme se stavbou exercičního domu, který na tomto poutním místě velmi chybí.

PŘEJEME VÁM HODNĚ BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ A ZNOVU VÁS UJIŠŤUJEME SVOU VDĚČNOSTÍ A SVÝMI MODLITBAMI ZA VÁS.

Vaše sestry františkánky, Paraguay

 

PS: posíláme pár fotek ze života 2021

 

01paraguay 02paraguay 03paraguay

04paraguay 05paraguay 06paraguay

07paraguay 08paraguay 09paraguay

10paraguay