Františkánky MILOSRDNÉ SESTRY III. ŘÁDU SV. FRANTIŠKA V OPAVĚ

Františkánské setkání mládeže

05.07.2011 / 13:29

Ve dnech 1. - 5. července se sestry Michaela, Augustina a Veronika zúčastnily 15. Františkánského setkání mládeže na Cvilíně u Krnova.

Letošním programem s názvem "Budete mými svědky" provázela účastníky i organizátory postava sv. Maxmiliána Kolbeho. Na přednáškách se mluvilo o využití sdělovacích prostředků pro evangelizaci i o výběru médií, kterým sami věnujeme svůj volný čas a pozornost. Ve skupinkách se mladí lidé zamýšleli i nad svědectvím ve vlastní rodině, ve škole nebo v práci.

Sestry Augustina a Veronika měly na starosti jednu ze skupinek a s. Michaela se - jako již tradičně - s úspěchem zhostila úkolu šéfkuchařky.

Cvilín15. FSMPorada organizátorůSvolávání do kostelaMše svatáTelevize MaxiSvědectví dobrovolnice v KeniMuzeumKoncert skupiny Fioretti 1Koncert skupiny Fioretti 2AdoraceSnídaněTáborák