Františkánky MILOSRDNÉ SESTRY III. ŘÁDU SV. FRANTIŠKA V OPAVĚ

Balada horská

29.05.2019 / 12:12

94letá sestra Martina přednáší báseň Balada horská.