Františkánky MILOSRDNÉ SESTRY III. ŘÁDU SV. FRANTIŠKA V OPAVĚ

16. generální kapitula

15.07.2011 / 17:33

Ve dnech 10. - 12. 7. 2011 Proběhla v Opavě 16. generální kapitula naší kongregace.

Generální představenou byla zvolena s. Františka Ryšková, vikářkou s. Cecílie Vymazalová.

Prezentace fotografií z kapituly je ke stažení zde.